Rabobank Utrecht

In opdracht van Sanders architecten te Amsterdam en in nauwe samenwerking met Baukje van der Steeg werd voor het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank te Utrecht deze neon doosletter tekst in profiel 3 bedacht en ontwikkeld/geproduceerd. Neon in blank rood. Direct tegen de gevel gemonteerd waarbij de bekabeling in de wand werd gefreesd. Wij danken Sanders architecten voor deze mooie opdracht en met name Baukje van der Steeg voor de prettige samenwerking.